Công văn 179/SXD-QLHĐXD

Công văn 179/SXD-QLHĐXD năm 2014 dừng thực hiện Thông báo 31/TB-SXD về kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 179/SXD-QLHĐXD 2014 dừng thực hiện 31/TB-SXD đánh giá năng lực tổ chức tư vấn xây dựng Quảng Bình


UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/SXD-QLHĐXD
V/v dừng thực hiện Thông báo số 31/TB-SXD ngày 08/01/2013 của Sở Xây dựng.

Quảng Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 08/01/2013 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 31/TB-SXD về kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó việc đăng ký và công bố thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải được thực hiện theo Nghị định này. Vậy Sở Xây dựng thông báo dừng thực hiện Thông báo số 31/TB-SXD ngày 08/01/2013 của Sở Xây dựng.

Việc đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP sẽ được Sở Xây dựng thông báo cho các đơn vị sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, các chủ đầu tư căn cứ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP để thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở Xây dựng QB;
- Lưu VT, QLHĐXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 179/SXD-QLHĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu179/SXD-QLHĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 179/SXD-QLHĐXD

Lược đồ Công văn 179/SXD-QLHĐXD 2014 dừng thực hiện 31/TB-SXD đánh giá năng lực tổ chức tư vấn xây dựng Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 179/SXD-QLHĐXD 2014 dừng thực hiện 31/TB-SXD đánh giá năng lực tổ chức tư vấn xây dựng Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu179/SXD-QLHĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Hồng Tâm
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 179/SXD-QLHĐXD 2014 dừng thực hiện 31/TB-SXD đánh giá năng lực tổ chức tư vấn xây dựng Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 179/SXD-QLHĐXD 2014 dừng thực hiện 31/TB-SXD đánh giá năng lực tổ chức tư vấn xây dựng Quảng Bình

           • 24/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực