Công văn 1790/CT-TTHT

Công văn 1790/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1790/CT-TTHT lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/CT-TTHT
V/v: lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần cáp điện Thịnh Phát
Địa chỉ: 144A Hồ Học Lãm, P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM
Mã số thuế: 0301458121

Trả lời văn bản số 133/2016/CV-TP ngày 16/02/2016 của Công ty về lập hóa đơn hàng hóa mang đi kim nghiệm; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định giá tính thuế:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hp hàng hóa, dịch vụ dùng đkhuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng đ tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

a) Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

…”

Căn cứ Tiết a Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tchức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về cải cách, đơn gin thủ tục hành chính về thuế:

“Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“4. Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phm, đ tiếp tục quá trình sản xut trong một cơ sở sản xut, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ s kinh doanh xut hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT. ...”

Căn cứ Khoản 7.a Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đi bsung Khoản 1.b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

"b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng đkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng đcho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày do đặc thù kinh doanh dây cáp điện nên khi bán hàng Công ty phải gửi kèm hàng mẫu kim nghiệm, nếu Công ty tự xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm sau đó gửi kết quả cho khách hàng thì khi xuất hàng mẫu Công ty không phải lập hóa đơn mà lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyn nội bộ kèm theo lệnh điều động nội bộ. Trường hợp Công ty xuất hàng mẫu (không thu tiền) cho khách hàng không theo chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì khi xuất hàng mẫu Công ty lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu: (TTHT, VT)
313 Lnlinh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1790/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1790/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2016
Ngày hiệu lực02/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1790/CT-TTHT lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1790/CT-TTHT lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1790/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành02/03/2016
        Ngày hiệu lực02/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1790/CT-TTHT lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1790/CT-TTHT lập hóa đơn khi xuất hàng mẫu đi kiểm nghiệm Hồ Chí Minh 2016

            • 02/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực