Công văn 17940/BTC-KBNN

Công văn 17940/BTC-KBNN năm 2017 về chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 17940/BTC-KBNN 2017 chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 17940/BTC-KBNN
V/v chi NSNN trong tháng đầu năm 2018

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước s83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện phân bổ và giao dự toán ngân sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và đơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trước ngày 31/12 năm trước; đồng thời nhập ngay dự toán vào hệ thống TABMIS cho các đơn vị sử dụng ngân sách gửi cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN nơi giao dịch để thực hiện. Trường hợp cơ quan tài chính cùng cấp thực hiện kiểm tra dự toán đơn vị dự toán cấp 1 đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách mà phát hiện việc phân bổ không đúng quy định thì yêu cầu đơn vị dự toán cấp 1 điều chỉnh lại quyết định giao dự toán và điều chỉnh số liệu đã nhập vào TABMIS cho phù hợp.

2. Trong trường hợp dự toán ngân sách và phương án phân bngân sách đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định; cấp có thẩm quyền đã phân bổ nhưng chưa được các Bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) nhập trên hệ thống TABMIS; các đơn vị sử dụng NSNN gửi Quyết định giao dự toán của cấp có thẩm quyền (bằng bản giấy) đến KBNN để thực hiện chi NSNN tháng 01/2018 đối với các khoản chi không thể trì hoãn được như: Chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước, trừ các khoản mua sắm trang thiết bị, sửa chữa.

3. Từ tháng 02/2018 trở đi, KBNN chỉ thực hiện thanh toán các khoản chi NSNN khi các Bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) đã hoàn thành việc phân bổ dự toán NSNN chi tiết đến các đơn vị thuộc, trực thuộc trên hệ thống TABMIS.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các nội dung vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP)
trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KBNN (350 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 17940/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu17940/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 17940/BTC-KBNN

Lược đồ Công văn 17940/BTC-KBNN 2017 chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 17940/BTC-KBNN 2017 chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu17940/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýHuỳnh Quang Hải
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 17940/BTC-KBNN 2017 chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018

             Lịch sử hiệu lực Công văn 17940/BTC-KBNN 2017 chi ngân sách nhà nước trong tháng đầu năm 2018

             • 29/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực