Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH

Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH năm 2019 về xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH 2019 về đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/BTTTT-CXBIPH
V/v xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Văn Anh Yến Nhi (Tp. HCM)

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được Văn bản số 4473/VPCP-ĐMDN ngày 27/05/2019 của Văn phòng Chính phủ kèm câu hỏi của Bà về hộ kinh doanh có được đăng ký sử dụng máy photocopy màu/máy in có chức năng photocopy màu để phục vụ hoạt động kinh doanh?, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in thì không hạn chế đối tượng sử dụng máy photocopy màu/máy in có chức năng photocopy màu và phải đăng ký trước khi sử dụng.

Tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký máy đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Cơ quan chuyên môn của tỉnh) để thực hiện việc đăng ký theo quy đnh của pháp luật.

Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời Bà biết đ thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Th trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Cục trư
ng CXBIPH;
- Lưu: VT, CXBIPH, PTT
(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1795/BTTTT-CXBIPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực07/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH

Lược đồ Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH 2019 về đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH 2019 về đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1795/BTTTT-CXBIPH
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýHoàng Vĩnh Bảo
        Ngày ban hành07/06/2019
        Ngày hiệu lực07/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH 2019 về đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1795/BTTTT-CXBIPH 2019 về đăng ký sử dụng máy photocopy màu đối với hộ kinh doanh

             • 07/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực