Công văn 1795/VPCP-XDPL

Công văn số 1795/VPCP-XDPL về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật thuế giá trị gia tăng và dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1795/VPCP-XDPL Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1795/VPCP-XDPL
V/v Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 3171/BTC-CST ngày 20 tháng 3 năm 2008 về việc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với những đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn nói trên;

2. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký trình Ủy ban thường vụ Quốc hội hai dự án luật nói trên. Sau khi có ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hoàn chỉnh hai dự án luật trước khi trình Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Nguyễn Quốc Huy; TB XDPL; Các Vụ: KTTH, TH, V.III, Website CP;
- Lưu: VT, XDPL (3).DS 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1795/VPCP-XDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1795/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1795/VPCP-XDPL

Lược đồ Công văn 1795/VPCP-XDPL Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1795/VPCP-XDPL Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1795/VPCP-XDPL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành21/03/2008
        Ngày hiệu lực21/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1795/VPCP-XDPL Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1795/VPCP-XDPL Thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ dự án Luật thuế GTGT và dự án Luật thuế TNDN

            • 21/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực