Thông báo 1796/CCT

Thông báo 1796/CCT năm 2013 về chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Chi cục thuế quận 9 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1796/CCT năm 2013 chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
CHI CỤC THUẾ QUẬN 9
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/CCT
V/v Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT

Quận 9, ngày 29 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn Quận 9.

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN (TNCN); trong khi chờ Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn, căn cứ công văn số 9351/CT-THNVDT ngày 19/11/2013 của Cục Thuế TP. HCM V/v quản lý thuế cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp từ năm 2014. Chi cục thuế Quận 9 thông báo đến các ông (bà) chủ doanh nghiệp, hợp tác xã (gọi tắt là quý doanh nghiệp) kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có doanh thu dưới 01 tỷ đồng một số nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 11 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT (Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014) quy định:

"Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

a) Đối tượng áp dụng:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hằng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Luật này.

- Hộ, cá nhân kinh doanh.

b) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT quy định như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%.”

2. Cách xác định doanh thu để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hoặc phương pháp tính thuế trực tiếp trên GTGT:

a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động: căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu "Tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT" trên tờ khai thuế GTGT tháng từ kỳ kê khai thuế tháng 12/2012 đến hết tháng 11/2013 hoặc tờ khai thuế GTGT tháng từ kỳ kê khai thuế tháng 10/2012 đến hết tháng 06/2013 và tờ khai thuế quý III/2013 (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý từ 01/7/2013).

b) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập trong năm 2013, hoạt động kinh doanh không đủ 12 tháng: xác định doanh thu ước tính cả năm như sau: Tổng cộng chỉ tiêu "Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT" trên tờ khai thuế GTGT của các tháng hoạt động (tính đến hết tháng 11/2013) chia (:) số tháng hoạt động và nhân (x) với 12.

c) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ cả năm: xác định theo doanh thu trước năm tạm nghỉ kinh doanh.

Nếu tạm nghỉ kinh doanh một thời gian trong năm: Xác định doanh thu theo số tháng thực kinh doanh tương tự như 3.b

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên Chi cục thuế quận 9 đề nghị quý doanh nghiệp căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và tiến hành rà soát tờ khai thuế GTGT tháng, xác định lại Tổng doanh thu của đơn vị mình trong năm 2013 để chuyển đổi phương pháp khấu trừ thuế sang phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Trường hợp quý doanh nghiệp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đề nghị quý doanh nghiệp lập văn bản đăng ký gửi cho Chi cục thuế quận 9 chậm nhất là ngày 20/12/2013.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ;
- Đội KT1; KT2; KKKTT-TH TTHT; NVDT;
- Lưu-HC

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
Vũ Quốc Kỳ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1796/CCT

Loại văn bảnThông báo
Số hiệu1796/CCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/11/2013
Ngày hiệu lực29/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1796/CCT năm 2013 chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1796/CCT năm 2013 chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnThông báo
        Số hiệu1796/CCT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Quốc Kỳ
        Ngày ban hành29/11/2013
        Ngày hiệu lực29/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1796/CCT năm 2013 chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1796/CCT năm 2013 chuyển đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng

            • 29/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực