Công văn 1798/LĐTBXH-PC

Công văn 1798/LĐTBXH-PC năm 2016 về đề xuất dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1798/LĐTBXH-PC đề xuất dự án luật pháp lệnh 2016 2021


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/LĐTBXH-PC
V/v đề xuất các dự án luật, pháp lệnh giai đoạn 2016-2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, để chuẩn bị nội dung làm việc giữa Bộ trưởng và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội về b sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, năm 2017 và dự kiến các năm tiếp theo (2016-2021). Đ nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chuẩn bị:

1. Các dự án luật, pháp lệnh đã đăng ký năm 2016, 2017

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số Điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Lao động.

Báo cáo cập nhật và hoàn thiện Hồ sơ trình theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và năm 2015 và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/5/2016.

2. Các dự án luật, pháp lệnh khác

- Khẳng định lại việc đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh giai đoạn 2018 - 2021 và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/5/2016.

3. Hồ sơ trình phải đảm bảo đầy đủ theo quy định

Theo Điều 31 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) quy định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được xây dựng hàng năm, tuy nhiên để đảm bảo công tác chuẩn bị xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm do Bộ đề xuất được thông suốt. Các đơn vị có kế hoạch chủ động xây dựng Hồ sơ dự án luật, pháp lệnh để trình Quốc hội quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ nhất của năm trước. Hồ sơ để Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình gồm:

- Tờ trình đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, trong đó phải nêu rõ: sự cần thiết ban hành luật, pháp lệnh; Mục đích, quan Điểm xây dựng luật, pháp lệnh; đối tượng, phạm vi Điều chỉnh của luật, pháp lệnh; Mục tiêu, nội dung của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, các giải pháp để thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do của việc lựa chọn; dự kiến nguồn lực, Điều kiện bảo đảm cho việc thi hành luật, pháp lệnh sau khi được Quốc hội, y ban thường vụ Quốc hội thông qua; thời gian dự kiến trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh;

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;

- Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật hoặc đánh giá thực trạng quan hệ xã hội liên quan đến đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác; bản chụp ý kiến góp ý;

- Đ cương dự thảo luật, pháp lệnh.

Đ nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị và bố trí dự họp với Bộ trưởng (dự kiến vào đầu tháng 6, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- TT Phạm Minh Huân (đ
b/c);
- Lưu VT, VPC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Hà Đình Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1798/LĐTBXH-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1798/LĐTBXH-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2016
Ngày hiệu lực24/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1798/LĐTBXH-PC đề xuất dự án luật pháp lệnh 2016 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1798/LĐTBXH-PC đề xuất dự án luật pháp lệnh 2016 2021
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1798/LĐTBXH-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHà Đình Bốn
        Ngày ban hành24/05/2016
        Ngày hiệu lực24/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1798/LĐTBXH-PC đề xuất dự án luật pháp lệnh 2016 2021

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1798/LĐTBXH-PC đề xuất dự án luật pháp lệnh 2016 2021

           • 24/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực