Công văn 18/NHNN-CSTT

Công văn số 18/NHNN-CSTT ngày 07/01/2003 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ

Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ đã được thay thế bởi Thông tư 05/2006/TT-NHNN hoạt động cho thuê tài chính dịch vụ ủy thác cho thuê tài chính theo Nghị định 16/2001/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 16/08/2006.

Nội dung toàn văn Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18/NHNN-CSTT
V/v hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện  bằng ngoại tệ

Hà Nội, ngày 07 tháng 1 năm 2003

 

Kính gửi: Các Công ty cho thuê tài chính

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 24.5 Thông tư số 08/2001/TT-NHNN ngày 6 tháng 9 năm 2001 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các công ty cho thuê tài chính về các giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ như sau:

1. Giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ là việc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu tài sản thuê là máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác theo hợp đồng cho thuê tài chính với bên thuê, bên thuê nhận nợ và thanh toán tiền thuê bằng ngoại tệ.

2. Để thực hiện giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ, các công ty cho thuê tài chính và bên thuê có đủ các điều kiện sau:

a. Đối với công ty thuê tài chính:

- Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

- Được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép thực hiện các nội dung hoạt động ngoại hối có liên quan đến các giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ quy định tại Điểm a Khoản 2 Chương II Phần thứ năm Thông tư số 63/1998/NĐ-CP">01/1999/TT-NHNN7 ngày 16 tháng 4 năm 1999 hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

b. Đối với bên thuê:

- Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật;

- Có dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi và có hiệu quả;

- Có khả năng tài chính đảm bảo thanh toán thuê trong thời hạn thuê đã cam kết;

- Có nguồn thu ngoại tệ hợp pháp hoặc được mua ngoại tệ tại ngân hàng thương mại được phép kinh doanh ngoại hối để thanh toán tiền thuê.

3. Số tiền bằng ngoại tệ mà bên thuê nhận nợ và thanh toán cho Công ty cho thuê tài chính bao gồm: các khoản chi phí mà công ty cho thuê tài chính phải trả cho bên nước ngoài để nhập khẩu tài sản thuê; các chi phí khác bằng ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý ngoại hối.

4. Bên thuê nhận nợ tiền thuê bằng ngoại tệ nào thì thanh toán tiền thuê bằng ngoại tệ đó, trừ trường hợp trong hợp đồng cho thuê tài chính có thoả thuận thanh toán tiền thuê bằng ngoại tệ khác, thì thực hiện theo thoả thuận giữa Công ty cho thuê tài chính và bên thuê.

5. Công ty cho thuê tài chính và bên thuê thoả thuận trong hợp đồng cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ phù hợp với quy định tại Thông tư số 08/2001/TT-NHNN ngày 6 tháng 9 năm 2001 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính, hướng dẫn tại văn bản này.

6. Các Công ty cho thuê tài chính có nhu cầu thực hiện giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ gửi hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Mục II Chương III Phần thứ năm Thông tư số 63/1998/NĐ-CP">01/1999/TT-NHNN7 ngày 16 tháng 4 năm 1999 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp giấy phép hoạt động ngoại hối có liên quan đến giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ cho các Công ty cho thuê tài chính Nhà nước, Công ty cho thuê tài chính cổ phần, Công ty cho thuê tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng; bổ sung các nội dung hoạt động ngoại hối có liên quan đến giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ vào giấy phép hoạt động cho các Công ty cho thuê tài chính liên doanh và Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

 

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC PHÓ THỐNG ĐỐC
Phùng Khắc Kế

 

Thuộc tính Công văn 18/NHNN-CSTT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 18/NHNN-CSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/01/2003
Ngày hiệu lực 07/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/08/2006
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 18/NHNN-CSTT

Lược đồ Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 18/NHNN-CSTT
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước
Người ký Phùng Khắc Kế
Ngày ban hành 07/01/2003
Ngày hiệu lực 07/01/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 16/08/2006
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ

Lịch sử hiệu lực Công văn 18/NHNN-CSTT hướng dẫn giao dịch cho thuê tài chính được thực hiện bằng ngoại tệ