Công văn 1800/VPCP-QHQT

Công văn số 1800/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1800/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1800/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Viện Khoa học xã hội Việt Nam;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Viện Khoa học xã hội Việt Nam tại văn bản số 263/QĐ-KHXH ngày 17 tháng 3 năm 2008 về việc cán bộ cấp cao đi công tác nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam đi thăm Lào từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 3 năm 2008. Mọi chi phí chuyến đi do Viện Khoa học xã hội Việt Nam tự chi trả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1800/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1800/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2008
Ngày hiệu lực21/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1800/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 1800/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 1800/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu1800/VPCP-QHQT
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýNguyễn Xuân Phúc
                Ngày ban hành21/03/2008
                Ngày hiệu lực21/03/2008
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật17 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 1800/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 1800/VPCP-QHQT Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam Đỗ Hoài Nam thăm Lào

                      • 21/03/2008

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 21/03/2008

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực