Công văn 1802/BYT-KH-TC

Công văn 1802/BYT-KH-TC năm 2017 thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1802/BYT-KH-TC vay đầu tư y tế của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Bộ Y tế 2017


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1802/BYT-KH-TC
V/v thông báo Chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế của VCB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế, chủ trương xã hội hóa đ có bước đột phá đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Bộ Y tế đã làm việc với Ngân hàng thương mại c phần ngoại thương Việt Nam (VCB) và Ngân hàng dự kiến sẽ triển khai chương trình cho vay đầu tư phát triển y tế để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị nhm giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Hiện nay, một số bệnh viện thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện tuyến cuối tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang trong tình trạng quá tải, có nhu cầu đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để giảm quá tải, phát triển các k thuật mới, k thuật cao. Một số bệnh viện tuyến tỉnh trong hệ thống bệnh viện vệ tinh chưa được Ủy ban nhân cấp tỉnh bố trí ngân sách đối ứng, rất cần mua sắm trang thiết bị để thực hiện các kỹ thuật do các bệnh viện hạt nhân đào tạo, chuyển giao như phẫu thuật tim, can thiệp mạch, xạ trị, hóa trị....

Mặt khác, trong thời gian tới, giá dịch vụ y tế sẽ từng bước được tính đúng, tính đủ, bao gồm cả khấu hao; người nghèo, người cận nghèo, các đối tượng chính sách xã hội đã được nhà nước mua và hỗ trợ mua thẻ BHYT, hầu hết chi phí khám, chữa bệnh sẽ do BHYT chi trả, nên các bệnh viện nếu vay vốn s có nguồn để trả nợ vốn vay, lãi vay từ khấu hao.

Do đó việc vay vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị trong khi nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, ODA còn hạn chế là rất cần thiết và có khả năng thực hiện được. Bộ Y tế thông báo nội dung của gói tín dụng nêu trên và đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

1. Giao Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện nghiên cứu chương trình tín dụng đầu tư (kèm theo công văn này) để triển khai các nội dung sau:

a) Đối với các bệnh viện có nhu cầu vay vốn đầu tư xây dựng, mua sm trang thiết bị để giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hoặc vay vốn để hợp tác đầu tư theo các hình thức đã được quy định trong Nghị quyết số 93/NQ-CP của Chính phủ nêu trên: Bệnh viện xây dựng Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương và làm việc với VCB đ vay vốn.

b) Đối với các bệnh viện vệ tinh: căn cứ tình hình thực tế, nhu cầu trang thiết bị cần thiết phục vụ việc tiếp nhận và thực hiện các k thuật đã được các bệnh viện hạt nhân đào tạo, chuyển giao k thuật để xây dựng Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương và làm việc với VCB để vay vốn.

2. Ủy ban nhân dân cấp tnh chỉ đạo việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư, phương án vay và trả nợ vốn vay, b trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để bảo đảm phần vốn của chủ đầu tư theo các quy định hiện hành.

3. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chủ trương, xem xét, phê duyệt các dự án đầu tư: đề nghị các bệnh viện có nhu cầu vay vn có văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ mục đích vay, số vốn dự kiến vay gửi về Bộ Y tế (Vụ Kế hoạch Tài chính) để Bộ Y tế tổng hợp và làm việc với VCB về kế hoạch vốn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế các t
nh, TP trực thuộc TW;
- NHTMCP ngoại thương Việt Nam;
- Lưu: VT, KH-TC3.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1802/BYT-KH-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1802/BYT-KH-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2017
Ngày hiệu lực10/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1802/BYT-KH-TC vay đầu tư y tế của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Bộ Y tế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1802/BYT-KH-TC vay đầu tư y tế của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Bộ Y tế 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1802/BYT-KH-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýPhạm Lê Tuấn
        Ngày ban hành10/04/2017
        Ngày hiệu lực10/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1802/BYT-KH-TC vay đầu tư y tế của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Bộ Y tế 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1802/BYT-KH-TC vay đầu tư y tế của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Bộ Y tế 2017

           • 10/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực