Công văn 1806/LĐTBXH-VL

Công văn số 1806/LĐTBXH-VL về việc triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1806/LĐTBXH-VL triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1806/LĐTBXH-VL
V/v triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được báo cáo số 213/BC-BGDĐT ngày 09/04/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong mục II về kế hoạch công tác năm 2009 Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất với Thủ tướng Chính phủ để Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai thí điểm chuyến đổi  một số Trung tâm giới thiệu việc làm thành Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực tại một số địa phương. Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin được báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Tại Điều 18 Chương II của Bộ luật Lao động có quy định:

Tổ chức giới thiệu việc làm có nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thay thập, cung ứng thông tin về thị trường lao động và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập theo quy định của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2005 và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 06 năm 2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Theo quy định trên, các Trung tâm giới thiệu việc làm có nhiệm vụ:

- Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động.

- Giới thiệu việc làm cho người lao động; cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

-  Thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công trên địa bàn hoạt động của vùng và cả nước.

- Được tổ chức dạy nghề theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành trong chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm đã bao gồm chức năng hỗ trợ, tư vấn đào tạo, cung ứng và tuyển dụng lao động.

Hiện nay, cả nước có 149 Trung tâm giới thiệu việc làm đang hoạt động hiệu quả. Từ năm 2006 đến nay, các Trung tâm giới thiệu việc làm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 2,5 triệu lượt người, đạt 63% mục tiêu đề ra của cả giai đoạn từ 2006 đến 2010. Sàn giao dịch việc làm được tổ chức định kỳ và thường xuyên tại Trung tâm giới thiệu việc làm của trên 30 tỉnh, thành phố thu hút từ 30 đến 100 doanh nghiệp, từ 1300-1500 người lao động tham gia trong một phiên giao dịch. Số lao động bình quân được tuyển tại một sàn giao dịch từ 400-500 người. Số lao động được tư vấn về việc làm, học nghề, pháp luật lao động tại sàn từ 600-700 người; số lao động đăng ký học nghề từ 400-500 người. Sàn giao dịch việc làm không chỉ được tổ chức hiệu quả ở các tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm (như Bắc Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh …) mà còn được tổ chức ở các tỉnh trung du, miền núi (như Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ …), các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (như Long An, Tiền Giang, Bến Tre …). Bên cạnh việc được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, các Trung tâm giới thiệu việc làm còn được nhiều địa phương quan tâm, hỗ trợ từ ngân sách địa phương để tổ chức giao dịch việc làm có hiệu quả như Bạc Liêu, An Giang, Phú Yên …

Hiện nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động. Trong đó, dự kiến đổi tên các Trung tâm giới thiệu việc làm thành Trung tâm dịch vụ việc làm cho phù hợp với tên gọi của các nước trên thế giới đang dùng hiện nay. Ngoài ra, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang làm thủ tục để xin phép Thủ tướng Chính phủ gia nhập Hiệp hội Dịch vụ Việc làm Công thế giới (WAPES).

Xuất phát từ những lý do trên đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhận thấy trước mắt và trong thời gian tới chưa cần thiết phải chuyển đổi một số Trung tâm giới thiệu việc làm thành Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực tại một số địa phương như đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xin trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CVL

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1806/LĐTBXH-VL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1806/LĐTBXH-VL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2009
Ngày hiệu lực01/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1806/LĐTBXH-VL triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1806/LĐTBXH-VL triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1806/LĐTBXH-VL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành01/06/2009
        Ngày hiệu lực01/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1806/LĐTBXH-VL triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1806/LĐTBXH-VL triển khai thí điểm chuyển đổi Trung tâm Giới thiệu việc làm

           • 01/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực