Công văn 1807/BCA-V03

Công văn 1807/BCA-V03 năm 2019 về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1807/BCA-V03 2019 điều kiện đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy


BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/BCA-V03
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân Lê Thị Ngọc Trâm

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 08/6/2019, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5003/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, xem xét, trả lời phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Ngọc Trâm - Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi (địa chỉ tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về điều kiện pháp lý của đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy. Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định tại Phụ lục V, Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy thì các họng, trụ lấy nước chữa cháy thuộc danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy (là một bộ phận của hệ thống phòng cháy và chữa cháy).

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, trong đó có thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (bao gồm lắp đặt các họng, trụ lấy nước chữa cháy) là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Điều 43 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Vì vậy, công ty của bà Lê Thị Ngọc Trâm thực hiện gói thầu xây dựng hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp, trong đó có lắp đặt các họng, trụ lấy nước chữa cháy phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị của công dân Lê Thị Ngọc Trâm liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; xin trao đổi để Văn phòng Chính phủ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VB1, VB2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- C07 (để biết);
- Lưu: VT, V03(P7).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁP CHẾ
VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1807/BCA-V03

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1807/BCA-V03
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2019
Ngày hiệu lực03/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1807/BCA-V03

Lược đồ Công văn 1807/BCA-V03 2019 điều kiện đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1807/BCA-V03 2019 điều kiện đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1807/BCA-V03
        Cơ quan ban hànhBộ Công An
        Người kýNguyễn Ngọc Anh
        Ngày ban hành03/07/2019
        Ngày hiệu lực03/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1807/BCA-V03 2019 điều kiện đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1807/BCA-V03 2019 điều kiện đơn vị thi công hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy

           • 03/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực