Công văn 1807/BTNMT-TCMT

Công văn 1807/BTNMT-TCMT năm 2019 về tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1807/BTNMT-TCMT 2019 tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Ni;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện nay, mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chiu hưng gia tăng cả về thời gian và mức độ ô nhiễm, gây ảnh hưởng đến đời sng của người dân đã được các cơ quan truyn thông phản ánh nhiu trong thi gian vừa qua. BTài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phHà Nội và Thành phố H Chí Minh với trách nhiệm là cơ quan qun lý nhà nước về môi trưng ti địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng của Thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung sau đây:

1. Gửi báo cáo bằng văn bn kết quthực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao ti Quyết định số 985u/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2016 về B Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Nội dung báo cáo đề ngh cung cp các thông tin chi tiết về quá trình trin khai và kết qucủa từng nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985a/QĐ-TTg, những thuận lợi và các vấn đề tồn tại, khó khăn cũng như kiến nghị có liên quan. Văn bn báo cáo gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 29 tháng 4 năm 2019 theo địa chỉ: Số 10 Tôn Tht Thuyết, qun Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; điện thoi; 0243.795.6868 (máy lẻ: 3220).

2. Tiếp tc b trí nguồn lực, tăng cường chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các ni dung đã được Thng Chính phủ giao ti Quyết định số 985a/QĐ-TTg.

3. Khẩn trương thống kê, đánh giá hiện trạng các điểm nóng xảy ra ô nhiễm không khí do bụi và khí thải có nồng độ các thông svượt ngưng quy đnh ca Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

- Xác định rõ nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và kiên quyết xử lý theo thm quyền hoặc đề xuất các biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Ch đo các đơn vị chc năng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong các lĩnh vực Giao thông vn ti, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trưng thường xuyên kim tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo đúng quy định đối với các phương tiện, chủ phương tiện sử dụng phương tiện giao thông không đáp ứng quy định về tiêu chuẩn khí thải hoặc chuyên chở nguyên vật liệu phục vụ xây dựng, các công trình xây dựng đô thị, nhà ở, giao thông, dịch vụ công ích v.v... gây ô nhiễm môi trường.

- Cập nhật và công bố thường xuyên thông tin chất lượng không khí trong thành phố; thông tin về các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Sở TN&MT Tp Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TCMT, QLCL10

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1807/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1807/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1807/BTNMT-TCMT

Lược đồ Công văn 1807/BTNMT-TCMT 2019 tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1807/BTNMT-TCMT 2019 tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1807/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành19/04/2019
        Ngày hiệu lực19/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1807/BTNMT-TCMT 2019 tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1807/BTNMT-TCMT 2019 tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm không khí

             • 19/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực