Công văn 181/BXD-KTTC

Công văn số 181/BXD-KTTC về việc Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá do Bộ xây dựng ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 181/BXD-KTTC Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá


BỘ XÂY DỰNG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
          

Số: 181/BXD-KTTC
V/v: Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

 Hà Nội, ngày  01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:Tổng công ty Miền Trung

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 596/TCT-HĐQT ngày 17/9/2007 của Tổng công ty Miền Trung về việc Điều động xe kẩu 45 tấn thuộc danh Mục tài sản không cần dùng ở Công ty Cơ khí lắp máy và xây dựng số 5 khi thực hiện cổ phần hoá. Sau khi xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 28/7/2005 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký Quyết định số 1505/QĐ-BXD công bố giá trị doanh nghiệp Công ty Cơ khí lắp máy và xây dựng số 5 thuộc Tổng công ty Miền Trung tại thời Điểm 0 giờ ngày 01/4/2005 để cổ phần hoá, trong đó tài sản không cần dùng bao gồm 04 danh Mục tài sản, có giá trị 714.205.576 đồng, trong đó xe kẩu bánh lốp 45 tấn, hiệu: Gottwald - Cộng hoà dân chủ Đức (trước đây) sản xuất năm 1990; Nguyên giá: 995.831.694 đồng, giá trị còn lại: 714.205.576 đồng không tính trong giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá.

Căn cứ Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, Thông tư số 187/2004/NĐ-CP">126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP thì Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với tài sản không cần dùng của doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hoá.

Việc Tổng công ty Miền Trung có nhu cầu sử dụng lại xe kẩu 45 tấn là tài sản thuộc danh Mục không cần dùng của Công ty Cơ khí lắp máy và xây dựng số 5 cần có sự thoả thuận bằng văn bản của Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp mới được thực hiện ghi tăng tài sản, ghi tăng vốn nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- CT MBN & TS tồn đọng của DN
- Lưu VP, Vụ KTTC

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Giang Văn Hiểu

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 181/BXD-KTTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 181/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/10/2007
Ngày hiệu lực 01/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 181/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 181/BXD-KTTC Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 181/BXD-KTTC Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 181/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Giang Văn Hiểu
Ngày ban hành 01/10/2007
Ngày hiệu lực 01/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 181/BXD-KTTC Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

Lịch sử hiệu lực Công văn 181/BXD-KTTC Sử dụng lại tài sản không tính trong giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá

  • 01/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực