Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS

Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS năm 2019 về Thông tư 38/2017/TT-BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/ĐCKS-KTĐCKS
V/v Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Coneco Miền Trung

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã nhận được Công văn số 5494/VPCP-ĐMDN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ về bất cập Thông tư 38/2017/BTNMT tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trả lời Công ty như sau:

Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là Thông tư hướng dẫn cách quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại khoản 5 Điều 69 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Khoáng sản được cấp phép khai thác còn ở trạng thái tự nhiên (trong lòng đất), khi được khai thác lên khỏi mặt đất (bờ moong) đều không còn giữ ở thể nguyên trạng ban đầu (trạng thái nguyên khai). Như vậy, phải có hệ số nở rời từ trạng thái tự nhiên sang trạng thái nguyên khai (chưa đập, nghiền, sàng, phân loại...), đặc biệt là khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

Về định nghĩa giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và giá tính thuế tài nguyên được quy định như sau:

- Theo pháp luật về khoáng sản: giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là giá tương ứng với trữ lượng khoáng sản được cấp phép khai thác (chưa được khai thác);

- Theo Luật Thuế tài nguyên, giá tính thuế tài nguyên là giá của sản phẩm tài nguyên sau khi đã khai thác (có thể là giá đối với khoáng sản nguyên khai hoặc khoáng sản đã qua chế biến).

Như vậy, phải có hệ số quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên sang giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (K).

Khi xây dựng Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT , Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lấy ý kiến các Bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản và áp dụng hệ số nở rời Hn theo “Tiêu chuẩn Quốc gia số TCVN 4447: 2012 ” tại Phụ lục C - Bảng C1 - Hệ số chuyển thể tích từ đất tự nhiên sang đất tơi do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và đã được áp dụng trên toàn quốc là hoàn toàn phù hợp.

Liên quan đến nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần Coneco Miền Trung về giá tính thuế tài nguyên được quyết định bởi các yếu tố chi phí. Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT , giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoáng sản làm vật xây dựng thông thường như đề nghị của Công ty được xác định trên cơ sở của giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm “nguyên khai”, chưa đập, nghiền, sàng, phân loại..., như đã nêu ở trên.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để Công ty biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (bản giấy);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Quý Kiên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- TCT Đỗ Cảnh Dương (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, KTĐCKS, K(08);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Vĩnh Kiên

 

Thuộc tính Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1812/ĐCKS-KTĐCKS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2019
Ngày hiệu lực22/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(17/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS

Lược đồ Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1812/ĐCKS-KTĐCKS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
        Người kýBùi Vĩnh Kiên
        Ngày ban hành22/07/2019
        Ngày hiệu lực22/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (17/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1812/ĐCKS-KTĐCKS 2019 tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

           • 22/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực