Công văn 1812/UBND-KT6

Công văn 1812/UBND-KT6 năm 2013 thực hiện mức lương tối thiểu vùng trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nội dung toàn văn Công văn 1812/UBND-KT6 2014 thực hiện mức lương tối thiểu vùng hoạt động xây dựng Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/UBND-KT6
Về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành.

Căn cứ văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản số 288/SXD-KTXD ngày 08/5/2013 về việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (theo quy định của pháp luật hiện hành) tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu vùng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CVP, các PCVP;
- CV NCTH;
- Lưu: VT, KT5, KT6. N.(50b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1812/UBND-KT6

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1812/UBND-KT6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1812/UBND-KT6 2014 thực hiện mức lương tối thiểu vùng hoạt động xây dựng Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1812/UBND-KT6 2014 thực hiện mức lương tối thiểu vùng hoạt động xây dựng Phú Thọ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1812/UBND-KT6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Công Thủy
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1812/UBND-KT6 2014 thực hiện mức lương tối thiểu vùng hoạt động xây dựng Phú Thọ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1812/UBND-KT6 2014 thực hiện mức lương tối thiểu vùng hoạt động xây dựng Phú Thọ

         • 24/05/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/05/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực