Công văn 1813/BTTTT-CNTT

Công văn 1813/BTTTT-CNTT năm 2016 về sử dụng chứng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1813/BTTTT-CNTT
V/v sử dụng chng chỉ tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT. Trên cơ sở các yêu cầu này, các cơ quan, đơn vị có thể chủ động nghiên cứu, áp dụng theo mục đích và nhu cầu cụ thể của mình.

Thời gian vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản của các Bộ, ngành, địa phương đề nghị hướng dẫn về chng chỉ, trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại các thông tư của Bộ Ni vụ, thông tư liên tịch của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành ban hành tiêu chun chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, về vấn đề này, sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo Thông tư liên tịch quy định hoạt động tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. Dự kiến Thông tư liên tịch sẽ ban hành trong tháng 6/2016 làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị triển khai đào tạo, tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng năng sử dụng CNTT.

2. Chương trình tin học ứng dụng A, B, C được ban hành theo Quyết định 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 3/7/2000 không còn phù hợp, không đạt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Tuy nhiên, để đảm bảo tính liên tục trong tuyển dụng, nâng ngạch công chức; tuyển dụng, thăng hạng viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng chứng chỉ tin học và tổ chức thi tin học theo các quy định như trước đây cho đến khi Thông tư liên tịch nêu trên có hiệu lực thi hành.

3. Trong quá trình triển khai nếu còn vướng mắc, đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị phản ảnh về Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tr
ưởng (để b/c);
- Bộ Nội vụ;
- Các Sở: Nội vụ, TTTT t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, CNTT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1813/BTTTT-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1813/BTTTT-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1813/BTTTT-CNTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1813/BTTTT-CNTT sử dụng chứng chỉ tin học tuyển dụng nâng ngạch công chức 2016

             • 02/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực