Công văn 18137/QLD-ĐK

Công văn 18137/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18137/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18137/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 12665/QLD-ĐK ngày 21/8/2017; công văn số 15242/QLD-ĐK ngày 27/9/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đi bổ sung đối với thuốc sản xuất trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuc đã có giy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trư
ng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- T
ng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ
Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn s
ố: 18137/QLD-ĐK ngày 06/11/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Diclofenac

VD-25528-16

05/09/2021

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Diclofenac sodium (*)

BP 2015 (**)

Henan Dongtai Pharm Co.,Ltd.

East Changhong road, Tangyin, Henan, China

China

2

Remin-S fort

VD-21655-14

19/09/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Gel nhôm hydroxyd khô (Dried aluminium hydroxyde gel)

BP 2014

Priti Industries.

340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Bhavnagar-364004, India

India

Magnesi hydroxyd (Magnesium hydroxyde)

BP 2014

Priti Industries.

340/1, Chitra Industrial Estate, Phase II, Bhavnagar-364004, India

India

(*) Thay đi nhà sn xuất dược chất từ Boc Sciences, USA (Địa ch: 45-16 Ramsey Road Shirley, NY 11967, USA) theo công văn số 12665/QLD-ĐK ngày 21/8/2017.

(**) Thay đổi tiêu chuẩn dược chất từ DĐVN IV theo công văn số 12665/QLD-ĐK ngày 21/8/2017.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18137/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18137/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2017
Ngày hiệu lực06/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 18137/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 18137/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 18137/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần cấp phép nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu18137/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành06/11/2017
        Ngày hiệu lực06/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 18137/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần cấp phép nhập khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 18137/QLD-ĐK 2017 danh mục nguyên liệu làm thuốc không cần cấp phép nhập khẩu

             • 06/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực