Công văn 1814/TTg-KTN

Công văn 1814/TTg-KTN năm 2015 về chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1814/TTg-KTN đầu tư công trình giao thông cấp bách Gia Lai từ ngân sách trung ương 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tỉnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- y ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (văn bản số 3837/UBND-CNXD ngày 07 tháng 9 năm 2015), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 12593/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015), Tài chính (văn bản số 13305/BTC-ĐT ngày 24 tháng 9 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7086/BKHĐT-KCHTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2015) về việc chủ trương đầu tư các công trình giao thông cấp bách tnh Gia Lai từ nguồn Ngân sách Trung ương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung đường Hồ Chí Minh đoạn tránh qua thành phố Pleiku vào danh mục sử dụng vốn dư trái phiếu Chính phủ các dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (phần giữ lại làm dự phòng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4902/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 6 năm 2015). Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét, quyết định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về cơ quan chủ quản đầu tư Dự án để thuận lợi trong triển khai.

2. Đối với đường nối hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020 của Tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, tổng hợp chung theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Th tướng, PTTg Hoàng Trung Hải, PTTg Văn Ninh;
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, V.III, TH;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1814/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1814/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2015
Ngày hiệu lực13/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1814/TTg-KTN đầu tư công trình giao thông cấp bách Gia Lai từ ngân sách trung ương 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1814/TTg-KTN đầu tư công trình giao thông cấp bách Gia Lai từ ngân sách trung ương 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1814/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành13/10/2015
        Ngày hiệu lực13/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1814/TTg-KTN đầu tư công trình giao thông cấp bách Gia Lai từ ngân sách trung ương 2015

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1814/TTg-KTN đầu tư công trình giao thông cấp bách Gia Lai từ ngân sách trung ương 2015

              • 13/10/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/10/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực