Công văn 1814/VPCP-KTTH

Công văn 1814/VPCP-KTTH năm 2018 về báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Cạnh tranh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1814/VPCP-KTTH 2018 báo cáo kết quả công tác Hội đồng Cạnh tranh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/VPCP-KTTH
V/v báo cáo của Hội đồng Cạnh tranh

Hà Ni, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- H
i đng Cnh tranh.

Xét đề nghị của Hội đồng Cạnh tranh tại văn bản s 05/BC-HĐCT ngày 22 tháng 01 năm 2018 về báo cáo kết quả công tác của Hội đồng Cạnh tranh năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Trên cơ sở mô hình cơ quan cạnh tranh được quy định tại Luật Cạnh tranh sửa đổi (sau khi được Quốc hội thông qua), Bộ Công Thương kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ quan quản lý cạnh tranh theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Sỹ Hiệp, Tr TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: PL, TCCV, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1814/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1814/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2018
Ngày hiệu lực26/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1814/VPCP-KTTH 2018 báo cáo kết quả công tác Hội đồng Cạnh tranh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1814/VPCP-KTTH 2018 báo cáo kết quả công tác Hội đồng Cạnh tranh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1814/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành26/02/2018
        Ngày hiệu lực26/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1814/VPCP-KTTH 2018 báo cáo kết quả công tác Hội đồng Cạnh tranh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1814/VPCP-KTTH 2018 báo cáo kết quả công tác Hội đồng Cạnh tranh

              • 26/02/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/02/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực