Công văn 1817/BXD-VKT

Công văn 1817/BXD-VKT về định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1817/BXD-VKT
V/v định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2001

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1902/GTVT-KHCN ngày 14/06/2001 của Bộ Giao thông vận tải về việc thỏa thuận ban hành Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ là công việc đặc thù của ngành giao thông, công tác này chưa có trong hệ thống định mức dự toán hiện hành của Nhà nước, vì vậy Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 473/QĐ-BGTVT ngày 13/02/1999 ủy quyền cho Cục Đường bộ Việt Nam ban hành tạm thời định mức cho công tác này, tiếp sau đó Cục Đường bộ Việt Nam có Quyết định số 289/1999/CĐ-ĐBVN ngày 25/02/1999 ban hành tạm thời Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Xây dựng thỏa thuận ban hành lần này, đã được tính toán trên cơ sở theo dõi việc thực hiện định mức do Cục Đường bộ ban hành tạm thời nói trên và các ý kiến góp ý của các khu đường bộ, các Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương … Để có cơ sở lập dự toán và quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư hàng năm cho công tác bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải ban hành và hướng dẫn thực hiện Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ (như Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam theo dõi và quản lý chặt chẽ việc thực hiện định mức này, kịp thời đề xuất các vướng mắc về Bộ Xây dựng để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Vụ Khoa học công nghệ - BGTVT;
- Vụ Tài chính kế toán - BGTVT;
- Lưu VP - VKT5.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1817/BXD-VKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1817/BXD-VKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2001
Ngày hiệu lực11/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1817/BXD-VKT

Lược đồ Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1817/BXD-VKT
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành11/10/2001
        Ngày hiệu lực11/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1817/BXD-VKT định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

              • 11/10/2001

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2001

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực