Công văn 1818/BKHĐT-TH

Công văn 1818/BKHĐT-TH về rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1818/BKHĐT-TH rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1818/BKHĐT-TH
V/v rà soát, điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước, các tổng công ty nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 1070/BKHĐT-TH ngày 24/2/2011 gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 và rà soát, điều chỉnh việc phân bổ kế hoạch đầu tư nguồn vốn nhà nước năm 2011. Đến hết ngày 22/3/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của 34 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn, tổng công ty và 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Qua nghiên cứu báo cáo của các bộ, ngành và địa phương thấy rằng một số bộ, ngành và địa phương chưa thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm và điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2011; báo cáo không đầy đủ các nội dung và biểu mẫu kèm theo văn bản số 1070/BKHĐT-TH ngày 24/2/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Đối với các bộ, ngành và địa phương đã gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phải sớm hoàn chỉnh phương án cắt giảm, đình hoãn và điều chỉnh vốn kế hoạch 2011, báo cáo đầy đủ các nội dung, biểu mẫu kèm theo tại văn bản số 1070/BKHĐT-TH ngày 24/2/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; trong đó thực hiện nghiêm túc:

- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn nhà nước kế hoạch năm 2011 bố trí cho các dự án khởi công mới trong năm 2011 (trừ các dự án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai cấp bách; các dự án trọng điểm quốc gia; các dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA).

- Cắt giảm toàn bộ số vốn đầu tư phát triển nguồn vốn nhà nước bố trí cho các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, các dự án đầu tư kém hiệu quả.

- Đình hoãn, giãn tiến độ thực hiện các dự án được bố trí kế hoạch vốn nhiều năm, nhưng triển khai thực hiện quá chậm; các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2011, do khó khăn trong giải phóng mặt bằng hoặc các vướng mắc khác trong triển khai thực hiện.

2. Đối với các bộ, ngành và địa phương chưa gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phải tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án đầu tư, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo đúng quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011, văn bản số 1070/BKHĐT-TH ngày 24/2/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung trên đây, gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 4 năm 2011 theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Các vụ: KTCN, KTNN, KTDV, QPAN, KCHT&ĐT, LĐVX, KHGDTN&MT, TTr, TCTT, KTĐP<, HTX, VP;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (2 bản).

BỘ TRƯỞNG
Võ Hồng Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1818/BKHĐT-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1818/BKHĐT-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2011
Ngày hiệu lực25/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1818/BKHĐT-TH rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1818/BKHĐT-TH rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1818/BKHĐT-TH
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýVõ Hồng Phúc
        Ngày ban hành25/03/2011
        Ngày hiệu lực25/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1818/BKHĐT-TH rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1818/BKHĐT-TH rà soát điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển

             • 25/03/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 25/03/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực