Công văn 1818TCT/ĐTNN

Công văn số 1818TCT/ĐTNN về vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1818TCT/ĐTNN vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng với nhà thầu nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1818 TCT/ĐTNN

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty Shimizu Corporation

 

Trả lời công văn số 050512/SHMZ ngày 12/5/2005 của Công ty Shimizu Corporation về vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai nộp thuế:

Theo hướng dẫn tại Điểm 3, Mục I, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty Shimizu Corporation có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa và dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp thì Công ty Shimizu Corporation đăng ký với Cục thuế Thành phố Hà Nội để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu. Công ty Shimizu Corporation đã đăng ký và nộp thuế theo qui định nêu trên, nếu tiếp tục ký các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ thì phải tiếp tục đăng ký và nộp thuế GTGT và TNDN theo phương pháp này.

Đối với các hợp đồng Công ty đã thực hiện và đã kê khai, nộp thuế thì Công ty phải thực hiện kê khai, nộp thuế theo phương pháp mà Công ty đã và đang thực hiện.

2. Về doanh thu tính thuế GTGT và TNDN:

Theo qui định tại Điểm 1.1 và 2.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên, trường hợp Công ty Shimizu Corporation không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được qui định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu chịu thuế GTGT và TNDN của Công ty Shimizu Corporation không bao gồm giá trị công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Nếu nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân nước ngoài thì doanh thu tính thuế là toàn bộ doanh thu Công ty Shimizu Corporation nhận được theo hợp đồng ký với Bên Việt Nam. Nhà thầu phụ nước ngoài không phải nộp thuế nếu xuất trình được chứng từ chứng minh Công ty Shimizu Corporation đã nộp thuế trên toàn bộ giá trị hợp đồng hoặc Công ty Shimizu Corporation và nhà thầu phụ nước ngoài có thể đăng ký kê khai nộp thuế riêng đối với từng phần giá trị hợp đồng mà Công ty Shimizu Corporation và nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theo hướng dẫn qui định tại Điểm 2, Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục thuế thông báo để Công ty Shimizu Corporation biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

  

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1818TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1818TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/06/2005
Ngày hiệu lực13/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1818TCT/ĐTNN vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng với nhà thầu nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1818TCT/ĐTNN vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng với nhà thầu nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1818TCT/ĐTNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành13/06/2005
        Ngày hiệu lực13/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1818TCT/ĐTNN vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng với nhà thầu nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1818TCT/ĐTNN vấn đề kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) áp dụng với nhà thầu nước ngoài

           • 13/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực