Công văn 181TCT-PCCS

Công văn số 181TCT-PCCS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 181TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 181TCT/PCCS
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 992 CV/CT ngày 1/11/2004 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 26 Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần quy định:

“Điều 26. Chính sách đối với doanh nghiệp cổ phần hóa

1. Được hưởng ưu đãi về thuế theo quy định của Luật Khuyến khích đầu tư trong nước như đối với doanh nghiệp thành lập mới mà không cần phải làm thủ tục cấp chứng nhận ưu đãi đầu tư.”

Tại chương IV Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và chương VII Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã tập hợp tất cả các trường hợp được ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vì vậy, doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2004 theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 của Chính phủ nếu không thuộc lĩnh vực sản xuất; không đáp ứng các điều kiện ưu đãi được quy định tại Điều 33, Điều 34, Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hải Phòng được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 181TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu181TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/01/2005
Ngày hiệu lực14/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 181TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 181TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu181TCT-PCCS
     Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
     Người kýPhạm Duy Khương
     Ngày ban hành14/01/2005
     Ngày hiệu lực14/01/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 181TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

          Lịch sử hiệu lực Công văn 181TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần

          • 14/01/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/01/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực