Công văn 182/TCT-KK

Công văn 182/TCT-KK năm 2021 về xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 182/TCT-KK 2021 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa


BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/TCT-KK
V/v xử lý số tiền thuế GTGT nộp thừa

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long

Ngày 28/12/2020, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03/CV-CTHL ngày 22/12/2020 của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long (MST: 2900780236) đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế GTGT nộp thừa. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:

“1. Tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt được coi là nộp thừa khi:

a) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước trong thời hạn 10 (mười) năm tính từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Đối với loại thuế phải quyết toán thuế thì người nộp thuế chỉ được xác định số thuế nộp thừa khi có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp theo quyết toán thuế.

b) Người nộp thuế có số tiền thuế được hoàn theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nêu tại điểm a khoản này).

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng loại thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).

b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.

c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này...”

Căn cứ các quy định pháp luật, trường hợp Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long phát sinh số tiền thuế GTGT nộp thừa vào NSNN thì Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long có quyền giải quyết số tiền thuế GTGT nộp thừa theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Cổ phần xây dựng thương mại Hải Long được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 182/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu182/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2021
Ngày hiệu lực19/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(29/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 182/TCT-KK

Lược đồ Công văn 182/TCT-KK 2021 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 182/TCT-KK 2021 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu182/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐào Ngọc Sơn
        Ngày ban hành19/01/2021
        Ngày hiệu lực19/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (29/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 182/TCT-KK 2021 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa

              Lịch sử hiệu lực Công văn 182/TCT-KK 2021 xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa

              • 19/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực