Công văn 182/VPCP-V.III

Công văn số 182/VPCP-V.III về việc chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 182/VPCP-V.III chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 182/VPCP-V.III
V/v phân công chuẩn bị Phiên họp thứ năm của UBTVQH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng.

Văn phòng Quốc hội có công văn số 16/VPQH-TH ngày 3/01/2008 về việc chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến ngày 23/01 đến ngày 26/01/2008). Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến giao nhiệm vụ như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị, trình:

- Tờ trình về cơ chế khoán chi cho các ngành: thuế, kho bạc, hải quan;

- Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị, trình:

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính;

- Phối hợp chuẩn bị: Dự án Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi).

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phối hợp chuẩn bị:

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

- Dự án Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng.

Văn phòng Chính phủ đề nghị: đối với Tờ trình về cơ chế khoán chi cho các ngành: thuế, kho bạc, hải quan và Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, sau khi được Chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày 17/01/2008, đồng gửi Văn phòng Chính phủ mỗi loại 5  bản.

Đối với các Dự án Luật, Pháp lệnh đã được Chính phủ trình và đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội cho ý kiến, đề nghị các đồng chí Bộ trưởng chuẩn bị theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị tài liệu trình phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đề nghị các cơ quan cung cấp theo yêu cầu của Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg và các PTTgCP (để b/c);
- Các UB của QH: KT, TC-NS, PL, TP, QP-AN;
- VPQH: Chủ nhiệm, Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL,
 
các Vụ: TH, KTTH, CN, NC, HC, Website CP;
- Lưu: VT, V.III (4), Bh.36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 182/VPCP-V.III

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu182/VPCP-V.III
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2008
Ngày hiệu lực08/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 182/VPCP-V.III

Lược đồ Công văn 182/VPCP-V.III chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 182/VPCP-V.III chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu182/VPCP-V.III
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành08/01/2008
        Ngày hiệu lực08/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 182/VPCP-V.III chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 182/VPCP-V.III chuẩn bị phiên họp thứ năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

              • 08/01/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực