Công văn 1821/TCT-KK

Công văn 1821/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1821/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1821/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 549/CT-KTT ngày 08/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B và Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Căn cứ Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Phương Thảo từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010: Trường hợp hợp đồng bán hàng hóa ghi tên người mua là Công ty Shing Shun Global Trading (Hồng Kông), Co với Công ty TNHH Phương Thảo liên quan đến công văn số 540/TCT-HTQT ngày 20/02/2012 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thì hợp đồng mua bán này không được coi là hợp pháp để được xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng xuất khẩu theo quy định.

- Đối với số tiền đề nghị hoàn thuế tại hồ sơ hoàn thuế kỳ thuế tháng 10/2011 đến tháng 01/2012 nếu đáp ứng các điều kiện về kê khai khấu trừ và thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định. Nếu phương thức ký hợp đồng tương tự như trường hợp hợp đồng giữa Công ty TNHH Phương Thảo và Công ty Shing Shun Global Trading (Hồng Kông), Co thì cũng không được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: CS, PC, HTQT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1821/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1821/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2012
Ngày hiệu lực28/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1821/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1821/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1821/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Văn Trường
        Ngày ban hành28/05/2012
        Ngày hiệu lực28/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1821/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1821/TCT-KK hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu

            • 28/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực