Công văn 1821/TCT-TNCN

Công văn số 1821/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

Nội dung toàn văn Công văn 1821/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập từ quyền mua cổ phiếu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1821/TCT-TNCN
V/v :Chính sách thuế đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi:

Ông Nguyễn Đức Mẫn
(VPĐD Monsanto Thái Lan Tại Việt Nam)

 

Tổng cục Thuế nhận được văn thư đề ngày 06/04/2007 của Ông hỏi về việc thực hiệc chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ quyền mua cổ phiếu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, căn cứ Thông tư số 147/2004/NĐ-CP">81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định nêu trên, trường hợp Công ty Monsanto tại Mỹ cấp cho các nhân viên làm việc tại Công ty Monsanto tại Việt Nam quyền mua cổ phiếu không dùng tiền mặt tại thị trường chứng khoán nước ngoài thì các khoản thu nhập phát sinh từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của các nhân viên của Công ty Việt Nam.

Đến ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình, nếu nhân viên thực hiện quyền mua cổ phiếu trong phạm vi quyền mua cổ phiếu và số cổ phiếu này được bán ra theo giá thị trường thì thu nhập từ quyền mua cổ phiếu là khoản chênh lệch ròng giữa giá trị cổ phiếu tính theo giá thị trường tại thời điểm bán và giá trị cổ phiếu tính theo giá được cấp của Công ty (không dùng tiền mặt), sau khi trừ đi các chi phí có liên quan đến giao dịch. Khoản thu nhập này mang tính chất là thu nhập thường xuyên, được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của tháng phát sinh thu nhập và được quyết toán khi kết thúc năm tương ứng với thời điểm (tháng/năm) thực hiện quyền mua cổ phiếu và phát sinh thu nhập chi trả cho nhân viên của Công ty tại Việt Nam, không phụ thuộc vào thu nhập có chuyển về Việt Nam hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông được biết và liên hệ với Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh để được thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1821/TCT-TNCN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1821/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/05/2007
Ngày hiệu lực 11/05/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1821/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập từ quyền mua cổ phiếu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1821/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập từ quyền mua cổ phiếu
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1821/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 11/05/2007
Ngày hiệu lực 11/05/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1821/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

Lịch sử hiệu lực Công văn 1821/TCT-TNCN chính sách thuế thu nhập từ quyền mua cổ phiếu

  • 11/05/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/05/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực