Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB

Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB về đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức năm 2011 và 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1823/LĐTBXH-TCCB
V/v: đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công chức, viên chức năm 2011 và 2012.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị.

Thực hiện Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức trong cơ quan nhà nước và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Năm 2011, Bộ đã đăng ký cho công chức, viên chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp với Bộ Nội vụ. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nội vụ vẫn chưa tổ chức thi. Trong khi chờ hướng dẫn chính thức của Bộ Nội vụ, Bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị căn cứ yêu cầu nhiệm vụ; vị trí việc làm; chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức và yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ đối với ngạch chuyên viên chính và chuyên viên cao cấp, tiếp tục đăng ký nhu cầu và cử công chức, viên chức tham gia dự thi nâng ngạch lên ngạch chính và cao cấp năm 2012  để tổng hợp chung cho 02 năm và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 15/6/2012. Cụ thể:

- Công văn và Danh sách chung đối với cả số đăng ký thi năm 2011 và 2012 (theo mẫu số 03 ban hành tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV).

- Hồ sơ chỉ đối với các trường hợp đăng ký của năm 2012 (số đăng ký năm 2011 đã gửi về Vụ Tổ chức cán bộ).

Sau thời gian nêu trên, đơn vị nào không gửi đăng ký, Bộ coi như đơn vị không có nhu cầu cử công chức, viên chức dự thi nâng ngạch.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Lê Văn Chương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1823/LĐTBXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2012
Ngày hiệu lực05/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1823/LĐTBXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Văn Chương
        Ngày ban hành05/06/2012
        Ngày hiệu lực05/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1823/LĐTBXH-TCCB đăng ký tham gia dự thi nâng ngạch công, viên chức

           • 05/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực