Công văn 1823/TCT-DNL

Công văn 1823/TCT-DNL về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1823/TCT-DNL chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1823/TCT-DNL
V/v chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 435/TDKT-TCKT&KT ngày 28/2/2011 của Tổng công ty thăm dò khai thác Dầu khí và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại công văn số 307/CT-KTT1 ngày 14/1/2011 về việc xác định chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với khoản chi phí liên quan đến việc tiêu thụ dầu thô. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 2 Phần V Hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) Lô 01&02 ký ngày 09/9/1991 quy định: “PETROVIETNAM sẽ: (a) (i) Thay mặt NHÀ THẦU để trả và giải thoát mọi loại thuế, khoản nộp bắt buộc và thuế tài nguyên của Việt Nam đánh vào NHÀ THẦU ... (a) (ii) Nhân danh và thay mặt NHÀ THẦU để trả và giải thoát thuế thu nhập Việt Nam đối với NHÀ THẦU.”

Tại Điểm 2.1.2, Mục IV, Phần thứ hai Thông tư số 48/2001/TT-BTC ngày 25/6/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí quy định về chi phí liên quan đến hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

“2.1.2a. Chí phí được phép thu hồi trong năm tính thuế: là các chi phí thực tế phát sinh, liên quan trực tiếp đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi hợp đồng dầu khí, đã được kiểm toán hàng năm.

Các khoản chi phí được coi là chi phí thu hồi được phép do các bên nhà thầu thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí nhưng chưa bao gồm các chi phí dưới đây:

Chi phí liên quan trực tiếp đến việc tiêu thụ dầu khí như chi phí bảo quản, chi phí bốc xếp, vận chuyển, thuê kho bãi....”.

Tại khoản 4, Điều 14, Phần III Thông tư số 32/2009/TT-BTC ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo qui định của Luật Dầu khí quy định: “Trường hợp theo thỏa thuận tại hợp đồng dầu khí, từng nhà thầu trực tiếp chi trả chi phí mua hàng hoá, dịch vụ liên quan đến hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, bán dầu thô, khí thiên nhiên thì chi phí này sẽ chuyển cho người nộp thuế để tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bằng cách từng nhà thầu sẽ xuất hoá đơn GTGT gồm giá trị chi phí và thuế GTGT (nếu có).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp theo thoả thuận tại hợp đồng dầu khí lô 01& 02 Tập đoàn dầu khí Việt Nam trả các loại thuế liên quan đến hoạt động khai thác dầu thô thay cho các nhà thầu dầu khí nước ngoài thì các khoản chi phí liên quan đến việc tiêu thụ dầu thô của nhà thầu dầu khí nước ngoài (do nhà thầu chịu và hóa đơn do Đại lý bán dầu xuất trực tiếp cho nhà thầu) được tính là chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN, nếu khoản chi phí này chưa được tính là chi phí thu hồi dầu khí.

Kể từ khi Thông tư 32/2009/TT-BTC có hiệu lực thi hành thì khoản chi phí liên quan đến tiêu thụ dầu thô khi chuyển cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị được Tập đoàn dầu khí Việt Nam ủy quyền) để tính là chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN thì nhà thầu dầu khí nước ngoài phải xuất hoá đơn GTGT gồm giá trị chi phí và thuế GTGT (nếu có).

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Vụ PC, CS, TCDN (BTC);
- Vụ: CS, PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh BR-VT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1823/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1823/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2011
Ngày hiệu lực24/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1823/TCT-DNL chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1823/TCT-DNL chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1823/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành24/05/2011
        Ngày hiệu lực24/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1823/TCT-DNL chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1823/TCT-DNL chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

           • 24/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực