Công văn 1825/BNN-KHCN

Công văn 1825/BNN-KHCN cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1825/BNN-KHCN năm 2013 cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1825/BNN-KHCN
V/v cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính Phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xem xét để công nhận một số sáng kiến áp dụng trong đầu tư xây dựng công trình. Sáng kiến đề nghị công nhận là giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng cho công trình do Nhà nước đầu tư kinh phí và quản lý. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn chi tiết thi hành các quy định về tài chính như Nghị định số 13/2012/NĐ-CP (khoản 4 Điều 16), nên đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn chưa triển khai.

Để khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo và đảm bảo việc áp dụng đúng quy định hiện hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý Bộ có hướng dẫn rõ hơn về nguồn kinh phí để chi trả cho hoạt động sáng kiến (gồm chi phí để tạo ra và áp dụng sáng kiến, trả thù lao, trả thưởng cho tác giả sáng kiến và những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu) đối với trường hợp công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong nhận được ý kiến hướng dẫn của quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN (06 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1825/BNN-KHCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1825/BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2013
Ngày hiệu lực31/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1825/BNN-KHCN năm 2013 cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1825/BNN-KHCN năm 2013 cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1825/BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành31/05/2013
        Ngày hiệu lực31/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1825/BNN-KHCN năm 2013 cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1825/BNN-KHCN năm 2013 cơ chế chính sách triển khai Điều lệ sáng kiến

             • 31/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực