Công văn 183/TCT-HTQT

Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ, Việt Nam - Italia do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ Việt Nam - Italia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ, Việt Nam - Italia

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2013/02 đề tháng 12/2013 của Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia (sau đây gọi chung là Công ty) có ý kiến đối với công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn về chính sách thuế đối với thu nhập từ Hợp đồng cung cấp máy móc, thiết bị ký giữa Công ty và Công ty Thép Pomina Việt Nam (sau đây gọi là Hợp đồng) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (sau đây gọi là Hiệp định thuế) giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ vào nội dung quy định tại Hợp đồng và Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3065/TCT-HTQT ngày 19/9/2013 hướng dẫn Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia về nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ bản quyền và nghĩa vụ thuế đối với cơ sở thường trú.

Trường hợp Công ty SMS Thụy Sỹ và SMS Italia không đồng ý với cách giải quyết nêu trên. Công ty có thể giải trình trường hợp của mình với nhà chức trách có thẩm quyền của Thụy Sỹ/Italia theo quy định tại Điều 24/25. Thủ tục thỏa thuận song phương của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Thụy Sỹ/Italia.

Tổng cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương (để biết);
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 183/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu183/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2014
Ngày hiệu lực16/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ Việt Nam - Italia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ Việt Nam - Italia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu183/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành16/01/2014
        Ngày hiệu lực16/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ Việt Nam - Italia

              Lịch sử hiệu lực Công văn 183/TCT-HTQT năm 2014 áp dụng Hiệp định thuế Việt Nam - Thụy Sỹ Việt Nam - Italia

              • 16/01/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/01/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực