Công văn 1831/BTP-TCCB

Công văn 1831/BTP-TCCB năm 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1831/BTP-TCCB 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/BTP-TCCB
V/v lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của Bộ Tư pháp báo cáo Bộ Tài chính (trong đó có nội dung đề nghị bố trí kính phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế), Bộ Tư pháp đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ lập Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 (theo Biểu mẫu kèm theo Công văn này).

2. Tổng cục Thi hành án dân sự lập Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 cho toàn Hệ thống Thi hành án dân sự.

Danh sách dự kiến đối tượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế năm 2020 của các đơn vị đề nghị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 30/5/2019 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Quang Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1831/BTP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1831/BTP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2019
Ngày hiệu lực21/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1831/BTP-TCCB

Lược đồ Công văn 1831/BTP-TCCB 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1831/BTP-TCCB 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1831/BTP-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Quang Thái
        Ngày ban hành21/05/2019
        Ngày hiệu lực21/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1831/BTP-TCCB 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1831/BTP-TCCB 2019 về lập dự toán kinh phí tinh giản biên chế năm 2020

             • 21/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực