Công văn 1831/TTg-ĐMDN

Công văn 1831/TTg-ĐMDN năm 2015 về Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1831/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Gia Lai 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1831/TTg-ĐMDN
V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc UBND tnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 3552/PA-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2015), ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 6508/BNN-QLDN ngày 12 tháng 8 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

I. SẮP XẾP CÔNG TY NÔNG NGHIỆP:

Chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần (3 công ty):

- Công ty TNHH một thành viên Cà phê Gia Lai;

- Công ty TNHH một thành viên Chè Biển Hồ;

- Công ty TNHH một thành viên Chè Bầu Cạn.

II. SẮP XẾP CÔNG TY LÂM NGHIỆP:

Duy trì, củng c, phát triển và tái cơ cấu Công ty lâm nghiệp, Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (11 công ty):

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nak;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơ Pai;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Trạm Lập;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chro;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông H’De;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Kông Chiêng;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đắk Roong;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Krông Pa;

- Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa.

III. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI:

1. Thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; cổ phần hóa theo quy định hiện hành.

2. Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hp với nhiệm vụ của từng công ty và quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyn phê duyệt phù hợp với quy hoạch của địa phương và quy định của pháp luật.

3. Xây dựng phương án quản lý đất đối với diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao lại; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, cấp trùng, sử dụng đất không đúng quy định tại Nghị định s118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và quy định của pháp luật v đt đai.

4. Việc chuyển đổi 11.846,51 ha đất lâm nghiệp sang thành đất nông nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ phát triển rừng;

5. Việc cấp bổ sung kinh phí để thực hiện quản lý, bo vệ rừng, cấp bổ sung vốn điều lệ cho các công ty lâm nghiệp và cấp kinh phí để rà soát, đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định s 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 539/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ về kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg: Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, NN&PTNT, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, các PCN, trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTN, V.III, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1831/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1831/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2015
Ngày hiệu lực15/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1831/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Gia Lai 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1831/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Gia Lai 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1831/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành15/10/2015
        Ngày hiệu lực15/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1831/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Gia Lai 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1831/TTg-ĐMDN sắp xếp đổi mới công ty nông lâm nghiệp thuộc ủy ban nhân dân Gia Lai 2015

             • 15/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực