Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE

Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1832/LĐTBXH-BVCSTE
V/v Triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các ngành của địa phương triển khai thực hiện các hoạt động sau:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm để triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nội dung kế hoạch triển khai cần xác định rõ mục tiêu phấn đấu hàng năm và giải pháp thực hiện; trách nhiệm của các ngành trong việc bố trí kinh phí hàng năm và triển khai các hoạt động thực hiện Quyết định, trong đó cần chú trọng đến việc lồng ghép với hoạt động thường xuyên của các ngành ở địa phương.

2. Tăng cường công tác truyền thông, vận động xã hội về xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài, báo, truyền hình.

3. Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg và tập huấn, hướng dẫn về quy trình đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em; các vấn đề liên quan đến việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em, chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em cấp cơ sở và mạng lưới cộng tác viên.

4. Xây dựng Đề án triển khai và nhân rộng mô hình xã, phường phù hợp với trẻ em giai đoạn 2011 – 2015:

- Nghiên cứu, xây dựng nội dung hoạt động và hướng dẫn thực hành việc xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em tại các địa phương;

- Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương triển khai thực hiện;

- Tổ chức sơ kết, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, tổng kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện mô hình.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thu thập thông tin về tình hình thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em. Cuối năm 2010, tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Quyết định theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin liên hệ với Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, BVCSTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Đàm Hữu Đắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1832/LĐTBXH-BVCSTE
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2010
Ngày hiệu lực08/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1832/LĐTBXH-BVCSTE
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýĐàm Hữu Đắc
        Ngày ban hành08/06/2010
        Ngày hiệu lực08/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1832/LĐTBXH-BVCSTE triển khai Quyết định 37/2010/QĐ-TTg

             • 08/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực