Công văn 1833/TCT-CS

Công văn 1833/TCT-CS về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1833/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng hóa xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1833/TCT-CS
V/v chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 477/CT-KTT ngày 04/04/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 mục II Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về điều kiện hàng hóa xuất khẩu hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“1.2. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0% phải đáp ứng điều kiện:

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu hoặc ủy thác gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.”

Căn cứ hướng dẫn trên và theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 477/CT-KTT nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Docimexco xuất khẩu hàng hóa cho nước ngoài có chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng về số tiền đã nhận được từ tài khoản của cá nhân tại Việt Nam mở tại tổ chức tín dụng tại Việt Nam bảo lãnh thanh toán hợp đồng cho phía nước ngoài thì không đủ điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hóa xuất khẩu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (2);
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1833/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1833/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2011
Ngày hiệu lực30/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1833/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng hóa xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1833/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng hóa xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1833/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/05/2011
        Ngày hiệu lực30/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1833/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng hóa xuất

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1833/TCT-CS chứng từ thanh toán qua ngân hàng hàng hóa xuất

             • 30/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực