Công văn 1834/TCT-CS

Công văn 1834/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các khoản thu nhập khác do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1834/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1834/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần kim khí Miền Trung

Trả lời công văn số 642/KKMT-KTTC ngày 20/04/2010 của Công ty cổ phần kim khí Miền Trung về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế hướng dẫn căn cứ áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

Từ kỳ tính thuế năm 2009, nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12; Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tại tiết a Điểm 2.6 Mục I Phần H Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định: "không áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các Khoản thu nhập khác quy định tại Mục V Phần C Thông tư số 124/2008/NĐ-CP">130/2008/TT-BTC"

Căn cứ theo các quy định nêu trên, từ ngày 01/01/2009 các Khoản thu nhập khác áp dụng thuế suất phổ thông (25%), không được áp dụng thuế suất ưu đãi và không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế thành phố Đà Nẵng để được hướng dẫn cụ thể theo Điều kiện thực tế mà Công ty đáp ứng./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1834/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1834/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 31/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1834/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1834/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1834/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 31/05/2010
Ngày hiệu lực 31/05/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1834/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 1834/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 31/05/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 31/05/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực