Công văn 1834/TCT-TNCN

Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1834/TCT-TNCN
V/v: thuế TNCN đối với một số khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam

Trả lời công văn số 175/FVH-CEO ngày 17/03/2014 của công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với một số khoản phụ cấp ngành y tế đang áp dụng cho người lao động làm việc tại Bệnh viện Việt Pháp (thuộc Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2.2, khoản 2, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

- Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 3, Điều 1, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính;

- Căn cứ hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Ngày 24/4/2014, Tổng cục Thuế có công văn số 1381/TCT-TNCN hướng dẫn Danh mục tổng hợp các khoản phụ cấp, trợ cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành làm cơ sở xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công.

Đề nghị công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại các thông tư của Bộ Tài chính nêu trên và công văn số 1381/TCT-TNCN ngày 24/4/2014 của Tổng cục Thuế, đồng thời công ty liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để công ty TNHH Y tế Viễn Đông được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế Tp.HCM;
- Vụ Pháp chế; Chính sách;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ TNCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1834/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1834/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2014
Ngày hiệu lực20/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1834/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành20/05/2014
        Ngày hiệu lực20/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1834/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân khoản phụ cấp Bệnh viện Việt Pháp

           • 20/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực