Công văn 1834/TTg-ĐMDN

Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư của Tổng công ty Giấy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư Tổng công ty Giấy Việt Nam


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1834/TTg-ĐMDN
V/v giải quyết lao động dôi dư của Tổng công ty Giấy Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Giấy Việt Nam

Xét đề nghị của Tổng công ty Giấy Việt Nam (tờ trình số 273/GVN-HĐQTHN ngày 17 tháng 8 năm 2010); ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 12819/BTC-TCDN ngày 24 tháng 9 năm 2010), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3329/LĐTBXH-LĐTL ngày 24 tháng 9 năm 2010) về việc giải quyết chế độ lao động dôi dư của Tổng công ty Giấy Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Tổng công ty Giấy Việt Nam giải quyết chế độ cho lao động dôi dư của ba Công ty Lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc Tổng công ty: Cẩm Ngọc, Lang Chánh, Bá Thước theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước. Kinh phí lấy từ nguồn Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp hiện có tại Công ty mẹ - Tổng công ty Giấy Việt Nam./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Lao động - TB&XH, CT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1834/TTg-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1834/TTg-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2010
Ngày hiệu lực11/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư Tổng công ty Giấy Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư Tổng công ty Giấy Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1834/TTg-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành11/10/2010
        Ngày hiệu lực11/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư Tổng công ty Giấy Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1834/TTg-ĐMDN giải quyết lao động dôi dư Tổng công ty Giấy Việt Nam

             • 11/10/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/10/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực