Công văn 1836/BXD-XL

Công văn số 1836/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc trả lời phương thức đấu thầu thiết kế các khối công trình dự án trường Đại học An Giang

Nội dung toàn văn Công văn 1836/BXD-XL trả lời phương thức đấu thầu thiết kế khối công trình dự án trường Đại học An Giang


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1836/BXD-XL
V/v: Trả lời phương thức đấu thầu thiết kế các khối công trình dự án trường Đại học An Giang

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2611/UBND-XDCB ngày 17 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh An Giang đề nghị thoả thuận phương thức đấu thầu thiết kế các khối công trình dự án trường Đại học An Giang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng trường đại học An Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước thời điểm Nghị định 16/2005/NĐ-CP có hiệu lực, đồng thời dự án được Thủ tướng giao cho UBND tỉnh được phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định hiện hành.

Căn cứ quy định tại điểm 4, mục I, phần II, Thông tư 08/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ thì: Các dự án đã được phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi Nghị định 16/CP có hiệu lực.

Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của Nghị định 16/CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Theo nội dung văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Xây dựng, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh được phê duyệt điều chỉnh. Do đó, theo quy định đã nêu trên, việc tổ chức triển khai thực hiện dự án theo các quy định của các Nghị định 52/CP; 12/CP; 07/CP của Chính phủ hoặc theo quy định của Nghị định 16/CP là thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh An Giang.

Nếu quyết định thực hiện theo quy định của Quy chế Quản lý Đầu tư và xây dựng ban hành theo các Nghị định 52/CP; 12/CP và 07/CP thì đối với dự án này, công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán là thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Nếu quyết định thực hiện theo các quy định của Nghị định 16/CP thì theo Khoản 1, Điều 16, Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày của Chính phủ thì chủ đầu tư tự tổ chức việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán. Bộ Xây dựng không có trách nhiệm thẩm định thiết kế kỹ thuật, do vậy không uỷ quyền cho Sở Xây dựng thẩm định được vì không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng.

Nếu chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực để thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra thiết kế dự toán công trình làm cơ sở cho việc phê duyệt.

Tuy nhiên đối với dự án này, có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, UBND tỉnh có thể giao nhiệm vụ cho Sở Xây dựng cùng chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

2. Việc UBND tỉnh đề xuất thoả thuận với Bộ Xây dựng về phương thức đấu thầu thiết kế các khối công trình thuộc dự án:

Căn cứ quy định hiện hành của Quy chế Đấu thầu, ban hành kèm theo các Nghị định 88/1999/NĐ-CP; 14/2000/NĐ-CP; 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ, các gói thầu tư vấn có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn. Nếu gói thầu tư vấn thiết kế các công trình của trường nằm trong quy định phải tổ chức đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu.

Do đó, chủ đầu tư (trường đại học An Giang) phải lập kế hoạch đấu thầu, chuẩn bị các nội dung cần thiết theo quy định về đấu thầu, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở cho việc tổ chức đấu thầu theo quy định.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng về các vấn đề liên quan đến dự án trường Đại học An Giang, đề nghị UBND tỉnh An Giang nghiên cứu, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL (TTH - 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Văn Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1836/BXD-XL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1836/BXD-XL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2006
Ngày hiệu lực05/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1836/BXD-XL

Lược đồ Công văn 1836/BXD-XL trả lời phương thức đấu thầu thiết kế khối công trình dự án trường Đại học An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1836/BXD-XL trả lời phương thức đấu thầu thiết kế khối công trình dự án trường Đại học An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1836/BXD-XL
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Văn Liên
        Ngày ban hành05/09/2006
        Ngày hiệu lực05/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1836/BXD-XL trả lời phương thức đấu thầu thiết kế khối công trình dự án trường Đại học An Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1836/BXD-XL trả lời phương thức đấu thầu thiết kế khối công trình dự án trường Đại học An Giang

           • 05/09/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực