Công văn 1836/CĐBVN-GT

Công văn số 1836/CĐBVN-GT về việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu do Cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1836/CĐBVN-GT xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1836/CĐBVN-GT
V/v. Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa;
- Ban Quản lý Dự án thị xã Bà Rịa;
- Khu Quàn lý Đường bộ VII.

 

Sau khi nghiên cứu. xem xét đề nghị cùi Ban Quàn lý Dự án thị tại Công văn số 49/CV-DA ngày l5/3/2007 xin cấp phép thi công xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng QL51 đoạn qua địa phận thị xã Bà Rịa, công văn số 616/KQLĐBVII-QLGT ngày 30/3/2007 của Khu Quản lý Đường bộ VII báo cáo về việc thỏa thuận hè thống chiếu sáng dọc QL51: căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 3038/BGTVT-VT ngày 21/5/2007 Cục Đường bộ Việt Nam có ý kiến như sau:

1 Công trình lây dựng Hệ thống điện chiếu sáng QL5l- thị xã Bà Rịa ( từ đường vào trung tâm hỏa táng đến giáp huyện Tân Thành ) được Chủ tịch UBND thị xã Bà Rịa phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tại Quyết định số l3/QĐ-UB ngày 21/3/2006 . Theo hồ sơ công trình di đọc bèn trái QL51 đoạn Km59+700-km62-900  và được thiết kế đồng bộ phù hợp với hè thống điện chiếu sáng đã có bên phải là hai đâu tuyến. phù hợp với mặt cắt ngang của tuyến đường cụ thể cột điện loại bát giác côn 9m cần vươn 1,5m  tim cột cách mép đường 0.5m cáp điện chôn ngầm dọc lề đường sâu tối thiểu 0.7m (tính từ mặt lề đường đến đỉnh ống cáp).

2. Đây là công trình chiếu sáng phục vụ đàm bảo an toàn giao thong trên tuyến QL51,  ngoài ra còn góp phần tăng mỹ quan đô thị giữ gìn trật tự an ninh xã hội của địa phương: vì vậy, Cục Đường Bộ Việt Nam chấp thuân xây dựng công trình Hệ thống điện chiều sáng QL5l - thị xã Bà Rịa đoạn Km59+700-Km62+900 trái tuyến theo hồ sơ thiết kế với điều kiện:

-  Toàn bộ kinh phí liên quan đến đầu tư xây dựng ban đầu cung như kinh phí tổ chức quản lý bảo trì vận hành trong quá trình khai thác sử dụng hệ thống điện chiếu sáng do UBNT thị xã Bà Rịa chịu trách nhiệm.

- Khi ngành giao thông cải tạo nâng cấp mở rộng tuyến QL51 mà phải di dời hệ thống điện chiếu sáng (hoặc cài tạo cho phù hợp ) thì Chủ công trình phải có trách nhiêm di dời (hoặc cài tạo ) kịp  thời không chậm hơn 30 ngày kè từ ngày có thông báo. không được bồi thường công trình và chịu mọi chi phi cho việc di dời (hoặc cải tạo).

- Phải có biện pháp thi công đảm bảo giao thông trên tuyến an toàn và  thông suốt. không ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình Quốc lộ 51 và các công trình ngầm, nổi khác đã có trên tuyến. Phải đảm bảo an toàn diện của công trình. Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm tiên quan do việc đầu tư xây dựng công trình gây ra.

3. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 13/2005/TT-BGTVT ngày 07/11/2005  của Bộ Giao thông vận tải công văn số 161/CĐBVN-GT ngày 13/01/2006 của Cục Đường bộ Việt Nam. Khu Quản lý đường bộ VII xem xét hồ sơ kiểm tra thực địa và nghiên cứu các tài liệu có liên quan về: quy hoạch tuyến QL51 đoạn đi qua địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xem xét cấp phép thi công Công trình. Việc cấp giấy phép thi công phải theo đúng quy định hiện hành: đồng thời với việc cấp giấy phép thi công. Khu QLĐB VII phối hợp với Ban Thanh tra đường bồ IV chỉ đạo Công ty QL&SCĐB, đội Thanh tra giao thông thường xuyên kiểm tra, yêu cầu Nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các quy định của giấy phép thi công nhằm đám bào an toàn giao thông trong quá trình thi công.

Trên đây là ý kiến của Cục Đường bộ Việt nam đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa chi đạo chủ đầu tư công trình chủđộng phối hợp với Khu Quản lý Đường bộ VII triền khai thực hiện các bước tiếp theo.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- TT NgôThinh Đức ( thay báo cáo):
- Vụ vận tải:
- Ban TTIĐB IV:
- TTr Cục ĐBVN:
- Lưu VT,GT.

CỤC TRƯỞNG
Mai Văn Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1836/CĐBVN-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1836/CĐBVN-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/05/2007
Ngày hiệu lực25/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1836/CĐBVN-GT

Lược đồ Công văn 1836/CĐBVN-GT xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1836/CĐBVN-GT xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1836/CĐBVN-GT
        Cơ quan ban hànhCục Đường bộ Việt Nam
        Người kýMai Văn Đức
        Ngày ban hành25/05/2007
        Ngày hiệu lực25/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1836/CĐBVN-GT xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1836/CĐBVN-GT xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên QL51 đoạn Km59+700-km62+900(T) TX Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

            • 25/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/05/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực