Công văn 1839/TTCP-PC

Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành


THANH TRA CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1839/TTCP-PC
V/v hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Để thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 trong khi chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các Tổng cục, Cục, Chi cục trước đây có cơ quan thanh tra chuyên ngành như sau:

1. Về chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành, ra quyết định thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào thẩm quyền của mình chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành của Tổng cục, Cục, Chi cục theo đúng quy định của Luật Thanh tra. Các Tổng cục, Cục, Chi cục không còn tồn tại tổ chức thanh tra, nhưng hoạt động thanh tra chuyên ngành ở các cơ quan này tạm thời vẫn duy trì hoạt động bình thường: việc ra quyết định thanh tra chuyên ngành do Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Chi cục trưởng ban hành.

2. Về việc xử phạt vi phạm hành chính

Để đảm bảo việc xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành chính phát hiện qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn tạm thời như sau:

+ Đối với các Chi cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra sở để xử phạt. Riêng đối với những Chi cục mà pháp luật quy định Chi cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thì chuyển cho Chi cục trưởng Chi cục đó để xử phạt;

+ Đối với các Tổng cục, Cục trước đây có tổ chức thanh tra, khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành cần phải xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển về Thanh tra bộ để xử lý. Riêng đối với những Tổng cục, Cục mà pháp luật quy định Tổng cục trưởng, Cục trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thì chuyển cho Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Cục đó xử lý. Đối với lĩnh vực Hàng không, Hàng hải, Đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông vận tải sẽ do Giám đốc Cảng vụ xử lý, nếu vượt quá thẩm quyền sẽ chuyển về Thanh tra bộ xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, Cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Thanh tra Chính phủ để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng thanh tra (để b/c);
- Các Phó Tổng thanh tra;
- Lưu VT, PC.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

Thuộc tính Công văn 1839/TTCP-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1839/TTCP-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2011
Ngày hiệu lực12/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1839/TTCP-PC
       Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
       Người kýNguyễn Văn Thanh
       Ngày ban hành12/07/2011
       Ngày hiệu lực12/07/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1839/TTCP-PC hướng dẫn thi hành hoạt động thanh tra chuyên ngành

             • 12/07/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/07/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực