Công văn 1842/TTg-KTN

Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1842/TTg-KTN
V/v chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng (công văn số 5321/UBND ngày 26 tháng 8 năm 2010 và số 6012/UBND ngày 27 tháng 9 năm 2010),ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6529/BGTVT-KHĐT ngày 20 tháng 9 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6746/BKH-KTĐP< ngày 23 tháng 9 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 12281/BTC-ĐT ngày 14 tháng 9 năm 2010), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 5067/TKV-NT ngày 10 tháng 9 năm 2010) về chủ trương triển khai đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh thành phố Bảo Lộc, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương thực hiện phương án cải tạo, nâng cấp đối với các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ thuộc tuyến đường bộ phục vụ nhu cầu vận tải cho 02 Dự án bôxit - nhôm, tỉnh Lâm Đồng và alumin Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo tại Thông báo số 209/TB-VPCP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

2. Đồng ý về nguyên tắc đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh phía Tây thành phố Bảo Lộc để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ khai thác và vận chuyển bôxit từ mỏ Tân Rai - Bảo Lâm ra quốc lộ 20 trên cơ sở phải đảm bảo hiệu quả lâu dài, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét cụ thể về hướng tuyến, quy mô, cơ chế tổ chức thực hiện; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất nguồn vốn thực hiện Dự án; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1842/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1842/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2010
Ngày hiệu lực12/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1842/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành12/10/2010
        Ngày hiệu lực12/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1842/TTg-KTN chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường tránh

           • 12/10/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực