Công văn 1842TCT/PCCS

Công văn số 1842TCT/PCCS về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1842TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1842 TCT/PCCS
v/v: chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên.

Trả lời công văn số 361 CT/TT-HT ngày 1/4/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Điều 1 Luật doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức Công ty nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty TNHH”.
Tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần có quy định: “Doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa được hưởng các ưu đãi sau:
1. Được hưởng ưu đãi như đối với doanh nghiệp thành lập mới theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư mà không cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư”.
Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên trường hợp Công ty liên doanh bia Sài Gòn là doanh nghiệp Nhà nước được tổ chức dưới hình thức Công ty TNHH (do 02 doanh nghiệp Nhà nước góp 100% vốn điều lệ) thực hiện cổ phần hóa nếu đáp ứng các điều kiện về khuyến khích đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp tương ứng với mức độ đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
-Lưu: VP(HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1842TCT/PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1842TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2005
Ngày hiệu lực14/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1842TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1842TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1842TCT/PCCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành14/06/2005
        Ngày hiệu lực14/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1842TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1842TCT/PCCS chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa

           • 14/06/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực