Công văn 1843/TCT-CS

Công văn 1843/TCT-CS về tính thu tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1843/TCT-CS tính thu tiền sử dụng đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1843/TCT-CS
V/v tính thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời Công văn số 152/CT-THNVDT ngày 05/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long hỏi về giảm tiền sử dụng đất phải và khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

l) Về giảm thu tiền sử dụng đất của mỗi năm không được giao đất sử dụng là 1,2% của mức thu 70 năm theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất:

Về vấn đề này Bộ Tài chính đã có Công văn số 13347/BTC-QLCS ngày 06/10/2010 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế Trà Vinh (gửi kèm theo bản photocopy để Cục Thuế tham khảo để tổ chức thực hiện theo quy định).

2) Về khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất phải nộp:

Tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, quy định:

“1. Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt theo phương án đã được phê duyệt theo chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trước ngày 01 tháng 10 năm 2009 thì được trừ chi phí bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo phương án đã được phê duyệt theo quy định tại Nghị định sô 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ.”

Đề nghị Cục Thuế căn cứ quy định nêu trên và tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1843/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1843/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2011
Ngày hiệu lực31/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1843/TCT-CS tính thu tiền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1843/TCT-CS tính thu tiền sử dụng đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1843/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành31/05/2011
        Ngày hiệu lực31/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1843/TCT-CS tính thu tiền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1843/TCT-CS tính thu tiền sử dụng đất

           • 31/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực