Công văn 1844/TTCP-VP

Công văn 1844/TTCP-VP triển khai thực hiện Đề án đổi mới về công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1844/TTCP-VP năm 2010 công tác tiếp công dân Thanh tra Chính phủ


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1844/TTCP-VP
V/v: Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới công tác tiếp công dân

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 858/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác tiếp công dân với mục tiêu kiện toàn về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiếp công dân nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân của các cơ quan nhà nước; nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước trong công tác tiếp dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Để thực hiện Đề án trên, Thanh tra Chính phủ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Đề án tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Đề án, đồng thời gửi Kế hoạch về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Trương Vĩnh Trọng (để b/c);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban kiểm tra Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra các Bộ, ngành;
- Thanh tra các tỉnh, thành phố;
- Lưu VP (VT-TH)

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Lê Tiến Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1844/TTCP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1844/TTCP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2010
Ngày hiệu lực29/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1844/TTCP-VP

Lược đồ Công văn 1844/TTCP-VP năm 2010 công tác tiếp công dân Thanh tra Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1844/TTCP-VP năm 2010 công tác tiếp công dân Thanh tra Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1844/TTCP-VP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýLê Tiến Hào
        Ngày ban hành29/06/2010
        Ngày hiệu lực29/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1844/TTCP-VP năm 2010 công tác tiếp công dân Thanh tra Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1844/TTCP-VP năm 2010 công tác tiếp công dân Thanh tra Chính phủ

             • 29/06/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/06/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực