Công văn 18444/QLD-MP

Công văn 18444/QLD-MP năm 2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 18444/QLD-MP 2019 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18444/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C;
- Công ty Cổ phần đầu tư thương mại HC Việt Nam

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại Công ty Cổ phn Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C ngày 28/8/2019,

Cục Quản lý Dược thông báo:

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (Địa chỉ trụ sở chính: 203 Ông Ích Khiêm, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nng; Cơ sở sản xuất: Lô C8-A Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng). Lý do thu hồi cụ thể như sau:

a) Sản phẩm Serum Collagen nhãn hàng Lan Fey (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 195/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nng cấp ngày 10/8/2018):

- Nhãn sản phm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phm không ghi bằng tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định;

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố.

b) Sản phẩm Cleansing Milk nhãn hàng Lan Fey (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 194/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nng cấp ngày 01/8/2018):

- Nhãn sản phm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định;

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố;

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Cleanser” không đúng với tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố (“Cleansing Milk”).

c) Sản phẩm Whitening Day Cream nhãn hàng Lan Fey (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 196/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nng cấp ngày 10/8/2018):

- Nhãn sản phẩm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định;

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố;

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Whiterning Day Cream” không đúng với tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố (“Whitening Day Cream”).

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố (“Increases colllagen production”/ tăng sản xuất collagen).

d) Sản phẩm Whitening Night Cream nhãn hàng Lan Fey (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 197/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nng cấp ngày 10/8/2018):

- Nhãn sản phẩm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định;

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố;

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Whiterning Night Cream” không đúng với tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố (“Whitening Night Cream”).

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp vi công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố (“Increases colllagen production”/ tăng sản xuất collagen).

2. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Dầu Gội Bưởi Rừng nhãn hàng TB Cosmetic (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 324/19/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nng cấp ngày 04/01/2019) do Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C (Địa chỉ: Lô C8-A Cụm công nghiệp Thanh Vinh mở rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nng) sản xuất và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại HC Việt Nam (Địa chỉ: LK32-Khu dịch vụ 20A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi cụ thể như sau:

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hp với công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố (“Kích thích mọc tóc từ sâu trong da đầu, ngăn rụng tóc đến 90%”, “Trị ngứa, gàu”).

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố.

3. Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C và Công ty Cổ phần đầu tư thương mại HC Việt Nam phải:

- Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các sản phm do Công ty đứng tên công bố nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

- Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/11/2019.

4. Sở Y tế thành phố Đà Nng kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên của Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

5. Sở Y tế thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát việc thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên của Công ty Cổ phần đu tư thương mại HC Việt Nam (Địa chỉ: LK32-Khu dịch vụ 20A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội), báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

6. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để báo cáo);

- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trang TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTr, MP(P).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 18444/QLD-MP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu18444/QLD-MP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 18444/QLD-MP

Lược đồ Công văn 18444/QLD-MP 2019 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 18444/QLD-MP 2019 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu18444/QLD-MP
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Tất Đạt
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 18444/QLD-MP 2019 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 18444/QLD-MP 2019 đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

             • 29/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực