Công văn 1846/CT-TTHT

Công văn 1846/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1846/CT-TTHT hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP. H CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1846/CT-TTHT
V/v chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Imarket Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM
Đ/chỉ: Tầng 33, Tòa nhà Lim, số 9-11, Đường Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
MST: 0106112810-001

Trả lời văn bản số 16022016-1/IMVHCM ngày 16/02/2016 của Chi nhánh Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế:

- Tại Khoản 1b Điều 10 quy định nguyên tắc khai thuế, tính thuế:

“Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế”.

- Tại Khoản 3.đ Điều 10 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính”.

Căn cứ Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế sửa đổi Điều 12 quy định khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

3. Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động.

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.

b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hp nht, sáp nhập, chuyn đi loại hình doanh nghiệp, giải th, chm dứt hoạt động.

…”.

Trường hp Chi nhánh Công ty theo trình bày ngày 31/01/2016 đã hoàn tất báo cáo tài chính năm 2015 đã có kiểm toán độc lập. Đến ngày 04/02/2016 Chi nhánh Công ty phát hiện hồ sơ quyết toán có sai sót và phải điu chỉnh lại thì Công ty phải lập lại (không khai bổ sung điều chỉnh) hồ sơ quyết toán thuế TNDN theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 151/2014/TT-BTC bao gồm báo cáo tài chính có kiểm toán đã điều chỉnh (có xác nhận của Công ty kiểm toán độc lập) đ nộp cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
KT 2;
-
P.PC;
-
Lưu (VT, TTHT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Trn Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1846/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1846/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1846/CT-TTHT hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1846/CT-TTHT hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1846/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1846/CT-TTHT hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1846/CT-TTHT hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có sai sót Hồ Chí Minh 2016

            • 03/03/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/03/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực