Công văn 1846/TCT-CS

Công văn 1846/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1846/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1846/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Công ty Cổ phần SXTM Thép Vạn Thành.

 

Trả lời công văn số 11855/CT-TT&HT  ngày 12/11/2009 của Cục thuế tỉnh Bình Dương và công văn số 14/TVT ngày 08/02/2010 của Công ty Cổ phần SXTM Thép Vạn Thành hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh (CSKD) mới thành lập trong khu công nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 53 Mục VIII Phần B Phụ lục I “Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư quy định “Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng quyết định thành lập” thuộc danh Mục lĩnh vực được ưu đãi đầu tư.

Tại Phụ lục II “Danh Mục địa bàn ưu đãi đầu tư” ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên) quy định “Các khu công nghiệp được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ” được ưu đãi như đối với địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tại Điểm 4 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “Trong thời gian đang thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu CSKD thực hiện nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải theo dõi, hạch toán riêng thu nhập của hoạt động sản xuất kinh doanh miễn thuế, giảm thuế”.

Tại Điểm 1c Mục III, Điểm 1c Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn về ưu đãi thuế suất và miễn, giảm thuế TNDN đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tại Điểm 2b Mục III, Điểm 1d Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC (nêu trên) hướng dẫn về ưu đãi thuế suất và miễn, giảm thuế TNDN đối với CSKD mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh Mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh Mục địa bàn có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp CSKD mới thành lập trong KCN từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên) có hiệu lực thi hành (ngày 25/10/2006) đến ngày 31/12/2008 và đồng thời CSKD còn có hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ thì xét ưu đãi thuế TNDN như sau: (i) hoạt động sản xuất được xét ưu đãi theo quy định tại Điểm 1c Mục III, Điểm 1c Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC; (ii) hoạt động thương mại, dịch vụ được xét ưu đãi theo quy định tại Điểm 2b Mục III, Điểm 1d Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể thực tế đáp ứng Điều kiện của Công ty để áp dụng theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương và Công ty Cổ phần SXTM Thép Vạn Thành được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1846/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1846/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1846/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1846/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1846/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1846/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1846/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 31/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực