Công văn 1846/TTg-KTTH

Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Duyên Hải - Mỹ Tho và Long Phú - Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc đường dây Mỹ Tho Long Phú


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 1846/TTg-KTTH
V/v bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Duyên Hải - Mỹ Tho và Long Phú - Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12975/BTC-QLN ngày 15 tháng 9 năm 2014 về việc bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc có bảo hiểm NEXI cho Dự án hai đường dây truyền tải Duyên Hải - Mỹ Tho và Long Phú - Sóc Trăng (dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia (NPT) chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm hiệu quả; đúng tiến độ đã dự kiến; bảo đảm thu xếp đủ vốn chủ sở hữu cho Dự án theo quy định, phù hợp với tiến độ triển khai Dự án;

b) Cân đối nguồn, bảo đảm trả nợ khoản vay nước ngoài cho Dự án đầy đủ, đúng hạn trong mọi trường hợp và có các biện pháp xử lý khắc phục rủi ro về biến động tỷ giá và biến động lãi suất vay.

c) Phê duyệt các Quyết định đầu tư cập nhập Đường dây 550kV Duyên Hải- Mỹ Tho và Đường dây 220kV Long Phú - Sóc Trăng theo báo cáo tại công văn số 3561/EVNNPT-TCKT ngày 04/09/2014.

2. Giao Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng lộ trình về phương án tăng giá truyền tải, đảm bảo xử lý các tồn tại về mặt tài chính cũng như khả năng trả nợ của Dự án.

3. Giao EVN giám sát việc NPT thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, sử dụng và bố trí nguồn vốn trả nợ khoản vay nước ngoài. Trường hợp NPT không đảm bảo cân đối nguồn trả nợ, EVN có trách nhiệm cân đối nguồn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trả nợ đúng hạn với tư cách Công ty mẹ và có văn bản cam kết với Bộ Tài chính.

4. Bộ Công Thương giám sát chặt chẽ tình hình tài chính của EVN và NPT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu EVN gặp khó khăn tài chính; giám sát và đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án lưới điện và các dự án nguồn điện thuộc Trung tâm điện lực Duyên Hải và Trung tâm điện lực Long Phú - Sóc Trăng đúng thời hạn đã được phê duyệt.

5. Phê duyệt nội dung Thư bảo lãnh và giao Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ ký Thư bảo lãnh cho Hợp đồng tín dụng không ràng buộc có bảo hiểm NEXI vay Ngân hàng Citi.

6. Mức phí bảo lãnh là 0,25%/năm tính trên dư nợ của khoản vay được bảo lãnh.

7. Giao Bộ Tư pháp cấp Ý kiến pháp lý về Hợp đồng tín dụng và Người vay, Ý kiến pháp lý về Thư bảo lãnh và Người bảo lãnh đối với khoản vay nước ngoài.

8. Cho phép Bộ Tài chính bảo lãnh khoản vay trong hạn mức rút vốn ròng đối với bảo lãnh vay nước ngoài năm 2014 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- Tổng công ty Truyền tải điện QG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1846/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1846/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2014
Ngày hiệu lực24/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc đường dây Mỹ Tho Long Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc đường dây Mỹ Tho Long Phú
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1846/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/09/2014
        Ngày hiệu lực24/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc đường dây Mỹ Tho Long Phú

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1846/TTg-KTTH năm 2014 bảo lãnh Hợp đồng vay không ràng buộc đường dây Mỹ Tho Long Phú

              • 24/09/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực